Sang trọng và thanh lịch

Hương gỗ và cây cỏ kết hợp với những thành phần tạo hương đặc biệt như cỏ roi ngựa, cây tuyết tùng, xạ hương và oải hương.

Sang trọng và thanh lịch(1)