Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

L'Occitane en Provence Việt Nam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể truy cập hầu hết các nội dung trên website của chúng tôi mà không cần cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ email. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thu thập các thông tin qua các công cụ tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi như cookie và thẻ điểm ảnh, đây là những công cụ cơ bản của internet. Thông tin về cookie và thẻ điểm ảnh cho phép chúng tôi biết được địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang sử dụng và thông tin truy cập tổng quát của bạn.
 
Bạn có thể xem lại, thay đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu ngưng cung cấp bảng tin của chúng tôi bằng cách gửi email đến mục Liên hệ.

 

Việc thu thập thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn khi cần những thông tin để nhận biết bạn (thông tin cá nhân) hoặc để liên lạc với bạn. Nói chung, chúng tôi yêu cầu những thông tin này khi bạn đăng nhập vào trang web hoặc tham gia một cuộc thi, yêu cầu gửi bản tin sản phẩm, truy cập những trang thông tin đặc biệt hạn chế truy cập, đăng ký tham dự một chương trình hay buổi huấn luyện. Những thông tin cá nhân mà trang web chúng tôi thu thập giới hạn trong địa chỉ email, địa chỉ, tên, tuổi, giới tính nhưng cũng có thể bao gồm những thông tin khác nếu cần thiết để phục vụ những yêu cầu của bạn. Trang web cũng thu thập một số thông tin phần cứng và phần mềm máy tính của bạn. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, tên miền, số lần truy cập và những địa chỉ website liên quan. Thông tin này được sử dụng để cung cấp, bảo trì chất lượng của những dịch vụ website và cung cấp những thông tin thống kê tổng quát liên quan đến việc sử dụng trang web. Trang web cũng thu thập thông tin về những trang thông tin khách hàng truy cập trong trang web. Những thông tin truy cập này được xác định bởi những mã số riêng biệt.

 

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Khi bạn đăng ký hoặc đưa thông tin cá nhân cho chúng tôi, trang web của chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ được yêu cầu theo pháp luật hoặc dựa trên niềm tin một cách thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để: (a) thực thi những chỉ dụ luật pháp hay để tuân thủ quy trình luật pháp đối với công ty hoặc trang web; (b) để bảo vệ và tự vệ quyền hoặc tài sản của công ty. Việc đăng ký vào trang web sẽ giúp chúng tôi biết được bạn muốn được giao tiếp, cung cấp thông tin như thế nào.

 

Sử dụng cookie 

Khi một người truy cập vào website, cookie được tạo ra trên máy tính của họ (nếu người sử dụng cho phép lưu cookie) hoặc được đọc thấy nếu người sử dụng đã truy cập vào trang web trước đó. Một cách sử dụng cookie nữa là để hỗ trợ việc thu thập những dữ liệu thống kê đã đề cập bên trên. Chúng tôi cũng sử dụng những cookie để nắm bắt thông tin kết nối với bảng tin sản phẩm gửi đến cho khách hàng. Những thông tin này nhằm đảm bảo rằng chúng tôi gửi thông tin đến đúng những khách hàng có nhu cầu.

 

Quyền sở hữu trí tuệ 

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Mọi văn bản, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh, hình minh họa, video hay cách sắp xếp trên trang web đều được bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ có liên quan. Những phần này có thể không được sao chép cho mục đích thương mại hay phân phối lại, hoặc chỉnh sửa và tái sử dụng trên các trang web khách. Trang web cũng sử dụng những hình ảnh L'Occitane en Provence Việt Nam được quyền sử dụng nhưng thuộc bản quyền của bên thứ ba.
L'Occitane en Provence Việt Nam không chịu trách nhiệm về những đường dẫn không thuộc trang web của mình hay những đường dẫn từ các trang web khác đến hoặc từ trang web của chúng tôi. L'Occitane en Provence Việt Nam không chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tin trên các trang web dẫn đến nêu trên hay những hàng hóa, dịch vụ được cung cấp, mua bán trên những trang web như trên. 

 

Sử dụng cookie 

Khi một người truy cập vào website, cookie được tạo ra trên máy tính của họ (nếu người sử dụng cho phép lưu cookie) hoặc được đọc thấy nếu người sử dụng đã truy cập vào trang web trước đó. Một cách sử dụng cookie nữa là để hỗ trợ việc thu thập những dữ liệu thống kê đã đề cập bên trên. Chúng tôi cũng sử dụng những cookie để nắm bắt thông tin kết nối với bảng tin sản phẩm gửi đến cho khách hàng. Những thông tin này nhằm đảm bảo rằng chúng tôi gửi thông tin đến đúng những khách hàng có nhu cầu.

 

Nội dung của người sử dụng 

Chúng tôi không bảo trợ hoặc kiểm soát những thông tin của người sử dụng chuyển đến hoặc đăng tải trên trang web. Vì thế, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, trung thực hay chất lượng của nội dung người sử dụng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm, không giới hạn trong nội dung, lỗi hay việc xóa bỏ nội dung của người sử dung hay những mất mát, thiệt hại dưới mọi hình thức gây ra bởi việc sử dụng, đăng tải, truyền, email nội dung của người sử dụng thông qua trang web.