L'Occitan

Hương thơm cay nồng và nam tính

Đồng hoa Oải Hương tím ngút ngàn, đường đất đỏ tại Roussillon, ánh nắng vàng rực đến sẫm cả da và những khi chợp mắt vội dưới tàn Ô-liu. Những phần gai góc nhất của vùng Provence đều được tái hiện lại trong bst này.

Dòng sản phẩm L'Occitan