Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Tinh dầu oải hương của chúng tôi đến từ các hợp tác xã nông dân ở Haute-Provence và luôn luôn là P.D.O. Chứng nhận. P.D.O. Viết tắt của Tên được bảo hộ. Điều đó bảo vệ sự tinh khiết của các thành phần, một cam kết mà chúng tôi yêu mến tại L'OCCITANE.

Giá trị nhân văn

Nguồn nguyên liệu công bằng

L'OCCITANE cung cấp tinh dầu của P.D.O. Hoa oải hương tốt từ Haute-Provence trực tiếp từ hợp tác xã nông dân ở Sault và khu vực xung quanh. Trong Lagarde d'Apt, ở độ cao trên 1.000 mét, Martine Rayne, người được sinh ra trong thế giới hoa oải hương, tiếp tục công việc của tổ tiên của cô.