Hoa Mẫu Đơn

Sự trong sáng trinh nguyên

Các hoa mẫu đơn không tiết lộ vẻ đẹp của nó cho bất cứ ai, chỉ có những người thực sự có thể nhìn thoáng qua các hàng của nó. Trong một vườn ươm, có thể mất từ 5 đến 7 năm trồng cây hoa mẫu đơn để nhìn thấy hoa nở đầu tiên. Nhưng một khi nó đã đi, nó đi tất cả ra

Giá trị nhân văn

Nguồn nguyên liệu công bằng

Chùm hoa mai được đặt tên từ Paeon, thần thần y học Hy Lạp và chữa bệnh. Trong khi nó được sử dụng trong chữa bệnh bằng thảo dược trong nhiều nền văn hóa, mùi hương và những cánh hoa dường như vô tận đã thu hút được giác quan của nó qua nhiều thế hệ.