Dưỡng thể Hoa Mẫu Đơn

Nữ thần ngát hương và xinh đẹp!

Theo thần thoại Hy Lạp, có một nữ thần xinh đẹp tên là Paeonia, nàng được các vị thần yêu quý đến nỗi một nữ thần ghen tức để biến nàng thành loài hoa với hàng ngàn cánh: Đó chính là Hoa Mẫu Đơn.

Dòng sản phẩm Dưỡng thể Hoa Mẫu Đơn