CÂU CHUYỆN VỀ NGUYÊN LIỆU

Tại L'OCCITANE, chúng tôi cố gắng sử dụng các nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc tự nhiên cao. Chúng tôi sử dụng hơn 200 thành phần thực vật, một phần tư chúng được chứng nhận hữu cơ, được lựa chọn cẩn thận vì tính hiệu quả và khả năng cung cấp cho da các yếu tố cần thiết cho làn da đẹp. Các thành phần này được sử dụng với nồng độ lý tưởng trong các công thức của chúng tôi. Do đó, chúng tôi thường ưu tiên các thành phần tự nhiên nếu có thể. Ví dụ, chúng tôi sử dụng dầu thực vật thay vì dầu có nguồn gốc từ hóa dầu, vì chúng có mối quan hệ tốt với da. Khám phá các thành phần tự nhiên quan trọng làm cho sản phẩm L'Occitane trở nên độc đáo. Almond Provençal, Burkina Faso Shea butter ... tất cả đều có nguồn gốc đạo đức!