Bơ Đậu Mỡ

Sự bảo vệ của loài voi

Cây bụi rậm chấm xung quanh cảnh quan Burkina Faso, nơi những cơn gió nóng thổi cát và bụi hàng ngày qua Savannah. Để bảo vệ da khỏi những điều kiện khắc nghiệt, phụ nữ đã sử dụng bơ hạt mỡ từ nhiều thế hệ. Được tổ chức thành hợp tác xã, họ sử dụng phương pháp truyền thống để thu hoạch và chiết bơ.

Giá trị nhân văn

Nguồn nguyên liệu công bằng

Từ năm 2015, tập đoàn L'Occitane đã thực hiện các dự án với mục tiêu bảo vệ cây Đậu Mỡ, giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường từ quy trình sản xuất Bơ Đậu Mỡ nhưng vẫn đồng thời bảo vệ kỹ năng lành nghề của dân bản địa. Ngày nay, hơn 10,000 phụ nữ làm việc trong ngành sản xuất này đã có thể bán thành quả của họ với giá gấp đôi so với mặt bằng chung khi đem đi xuất khẩu.