Our Boutiques PARKSON HAIPHONG

ADDRESS

PARKSON HAIPHONG
Tầng trệt, TD Plaza Ngã 5 sân bay Cát Bi, 2 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền - Hải Phòng

Opening hours

Thứ 2 : 9:30-10:00
Thứ 3 : 9:30-10:00
Thứ 4 : 9:30-10:00
Thứ 5 : 9:30-10:00
Thứ 6 : 9:30-10:00
Thứ 7 : 9:30-10:00
Chủ nhật : 9:30-10:00