Hệ thống cửa hàng LOTTE - HANOI

ĐỊA CHỈ

LOTTE - HANOI
54 Liễu Giai, Hà Nội, quận Ba Đình, Hanoi, Vietnam - Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI

(+84) 4 3267 6027

Giờ mở cửa

Thứ 2 : 10:00-10:00
Thứ 3 : 10:00-10:00
Thứ 4 : 10:00-10:00
Thứ 5 : 10:00-10:00
Thứ 6 : 10:00-10:00
Thứ 7 : 10:00-10:00
Chủ nhật : 10:00-10:00