Địa điểm cửa hàng LOTTE - HANOI

ĐỊA CHỈ

LOTTE - HANOI
54 Liễu Giai, Hà Nội, quận Ba Đình, Hanoi, Vietnam - Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI

(+84) 24 3267 6027

Giờ mở cửa