Hệ thống cửa hàng LOCCITANE_PARKSON C&T

ĐỊA CHỈ

LOCCITANE_PARKSON C&T
60A, Trường Sơn, Tân Bình - 70000 Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI

(84) 28 6297 1779

Giờ mở cửa

Thứ 2 : 9:30-10:00
Thứ 3 : 9:30-10:00
Thứ 4 : 9:30-10:00
Thứ 5 : 9:30-10:00
Thứ 6 : 9:30-10:00
Thứ 7 : 9:30-10:00
Chủ nhật : 9:30-10:00