Hệ thống cửa hàng LOCCITANE - PARKSON SAI GON STORE

ĐỊA CHỈ

LOCCITANE - PARKSON SAI GON STORE
35-45Bis Lê Thánh Tôn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI

(+84) 28 3824 3534

Giờ mở cửa

Thứ 2 : 9:30-10:00
Thứ 3 : 9:30-10:00
Thứ 4 : 9:30-10:00
Thứ 5 : 9:30-10:00
Thứ 6 : 9:30-10:00
Thứ 7 : 9:30-10:00
Chủ nhật : 9:30-10:00