Hệ thống cửa hàng LOCCITANE - PARKSON SAI GON STORE

ĐỊA CHỈ

LOCCITANE - PARKSON SAI GON STORE
35-45Bis Lê Thánh Tôn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI

(+84) 28 3824 3534

Giờ mở cửa

  • Thứ 2 09:30 - 10:00
  • Thứ 3 09:30 - 10:00
  • Thứ 4 09:30 - 10:00
  • Thứ 5 09:30 - 10:00
  • Thứ 6 09:30 - 10:00
  • Thứ 7 09:30 - 10:00
  • Chủ nhật 09:30 - 10:00