Our Boutiques DIAMOND PLAZA

ADDRESS

DIAMOND PLAZA
34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh

Opening hours

Thứ 2 : 9:30-10:00
Thứ 3 : 9:30-10:00
Thứ 4 : 9:30-10:00
Thứ 5 : 9:30-10:00
Thứ 6 : 9:30-10:00
Thứ 7 : 9:30-10:00
Chủ nhật : 9:30-10:00