Điều khoản và điều kiện của VIP

CÁCH THỨC SỞ HỮU THẺ VIP

Với hóa đơn mua hàng 1 lần trên 8 triệu đồng bạn sẽ được tận hưởng chế độ riêng biệt cho thành viên VIP.

CHI TIẾT CƠ CẤU

 • Kế từ khi đăng ký đến thời gian nhận thẻ là 4 tuần. 
 • Thẻ VIP của L'Occitane có thời hạn 1 năm sau khi làm thẻ
 • Thẻ sẽ được tự động gia hạn nếu khách mua hàng trên 30 triệu trong vòng 1 năm
 • Thẻ VIP của L'Occitane được xem như một thẻ chứng nhận khách hàng đặc biệt. Đây không phải là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thẻ giảm giá. Thẻ không thể nhượng quyền và chỉ được sử dụng độc quyền bởi thành viên VIP. Khách hàng vui lòng giữ kĩ thẻ của mình.
 • Trong trường hợp thẻ bị hư hại/ thất lạc/ trộm mất, khách hàng đã đăng kí thông tin có thể báo lại với bất kì cửa hàng L'Occitane nào tại Việt Nam.

QUY ĐỊNH CHUNG

 • Với việc sở hữu thẻ VIP, khách hàng đồng ý rằng:
  1. Quý khách đã đọc, hiểu và chấp nhận những quy định & điều khoản trên.
  2. Quý khách đã hoàn tất quy trình làm thẻ
  3. Quý khách đồng ý cho L'Occitane xử lý dữ liệu cá nhân của mình và chia sẽ những dữ liệu đó cho bên thứ ba nhưng vẫn nằm trong quy định về quyền riêng tư của chúng tôi
 • Thông tin và sản phẩm truyền thông sẽ chỉ được gửi cho khách hàng thân thiết của L'Occitane Vietnam.
 • Khách hàng được khuyến khích cập nhật ngay với chúng tôi về những sự thay đổi trong thông tin cá nhân của mình để tránh trường hợp thông tin quan trong bị thất lại đến địa chỉ, email hoặc số điện thoại khác.
 • Ban quản lý L'Occitane Việt Nam có quyền quyết định việc lược bỏ, bổ sung hoặc sửa đổi các Điều khoản & điều kiện của VIP mà không cần thông báo trước. Mọi Điều khoản & điều kiện mới sẽ được thay thế Điều khoản & điều kiện của VIP hiện có.