Thành phần của chúng tôi

L’OCCITANE cam kết hạn chế tác động của việc sản xuất và sản phẩm lên môi trường và cộng đồng tại địa phương. Sự nghiên cứu hòa hợp với Thiên nhiên luôn là một trong những giá trị nền tảng được đặt ra của L’OCCITANE