Tính xác thực

Đằng sau mỗi sản phẩm chất lượng đều chứa đựng một câu chuyên thực. Đằng sau mỗi chai sản phẩm là câu chuyện về nguồn gốc và vùng đất xác thực, về phương pháp của những nhà sản xuất với kiến thức và kỹ thuật thừa hưởng từ những truyền thống vùng Provence hoặc nơi khác.

Để tìm những thành phần sử dụng làm công thức trong sản phẩm, L’OCCITANE đã tìm kiếm ngoài thiên nhiên, nghiên cứu những kiến thức của ngành thực vật học về tác dụng của cây cỏ và tinh dầu.