Sustainable Development

 
Phát triển bền vững

Chúng tôi cố gắng hạn chế những tác động đến môi trường trong tất cả các khía cạnh công việc của chúng tôi, từ việc tạo ...
 
Công thức

L'Occitane luôn muốn hạn chế tác động từ các sản phẩm của mình đến môi trườg: • Không có phthalates trong nước hoa từ năm 2005 &...
 
Bao bì sản phẩm

L'Occitane luôn có những quy tắc cho thiết kế bao bì  thân thiện với môi trường, và  tập trung vào bốn mục tiêu: &bul...
 
Sản xuất

Hạn chế các tác hại của quá trình sản xuất đến môi trường là một trong những mục tiêu hàng đầu của L’OCCITANE : • ...
 
Đội ngũ nhân viên

Có hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp của chúng tôi. Nhiều chính sách đã được thực hiện nhằm thúc đẩy các các nhân viên tham gia vào các công cuộc nỗ lực th...
 
Logistics

Vận chuyển

Việc đánh giá các dấu ấn của chúng tôi thực hiện trong năm 2011 cho phép chúng ta xác định những lĩnh vực mà cần cải thiện trong vận chuyển hàng hóa: Việc giảm cách thức vận chuyể...
 
Cửa hàng

L'Occitane đảm bảo rằng các vật liệu được sử dụng đều là các vật liệu thân thiện với môi trường, chẳng hạn như các loại sơn, vôi, kho...