Sản phẩm tái chế

L’OCCITANE giúp bạn trở thành một công dân gương mẫu bằng việc sử dụng vỏ hộp có thể tái chế . Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bằng việc tái chế các sản phẩm thải ra và giảm bớt việc chôn và thiêu đốt rác thải. 

Sản phẩm tái chế


L’OCCITANE giúp bạn trở thành một công dân gương mẫu bằng việc sử dụng vỏ hộp có thể tái chế . Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bằng việc tái chế các sản phẩm thải ra và giảm bớt việc chôn và thiêu đốt rác thải.