Responsible Purchasing

 
Trách nhiệm trong thu mua

Với sự quan tâm đặc biệt đến việc duy trì tính xác thực của các nguyên liệu và sự ổn địn trong nguồn cung ứng của chúng t&oci...
 
Nguồn nguyên liệu ổn định

Lịch sử của L'Occitane liên kết mật thiết không chỉ dành cho các lòai thực vật của Provence và Địa Trung Hải, mà còn dà...
 
Ngăn chặn "Cứơp sinh học"

Các bằng sáng chế đăng ký của L'Occitane được dựa trên sự phát triển các vấn đề hay mỹ phẩm là kết quả của nghiên cứu được th...
 
Đạo Đức Kinh Doanh

Từ năm 2011, L'Occitane đã chính thức chấp nhận các giá trị cốt lõi và nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc trong các lĩnh vực nhân quyền, tiêu chuẩn lao động, môi t...