Xin vui lòng dành thời gian để đọc và hiểu quan điểm của chúng tôi về chủ đề quan trọng này.

  •     L'OCCITANE không bao giờ được thử nghiệm các sản phẩm cuối cùng trên động vật và tích cực quản lý sự chọn lọc để đảm bảo rằng các thành phần nguyên chất không được thử nghiệm trên động vật. Và chúng tôi hoàn toàn không có dự định sẽ thay đổi quan điểm về chủ đề quan trọng này. Kể từ khi thành lập, L'OCCITANE đã bảo vệ động vật bằng việc từ chối sử dụng bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc động vật trong các sản phẩm của mình, ngoại trừ các thành phần chiết xuất từ tổ ong.    
  •    L'OCCITANE từ lâu đã được cam kết các hiệp hội như One Voice. Ngoài ra, là một trong những công ty đầu tiên được nhận vào  danh sách của British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) vào năm 1997.
  •    Trong khi L'OCCITANE tôn trọng luật của các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới để thiết lập luật pháp và các quy định riêng của họ, chúng tôi vẫn tích cực tham gia tác động vào các cuộc tranh luận về việc bãi bỏ thử nghiệm trên động vật trên toàn thế giới.