Phương châm về tính xác thực các thành phần

  • Hơn 30 năm qua, L’OCCITANE đã hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương sử dụng những phương pháp sản xuất truyền thống. Chúng tôi giúp đỡ họ phát huy giá trị của việc sản xuất thông qua các chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chứng nhận kiểm tra nguồn gốc và chất lượng (A.O.C: Appellations d’Origine Contrôlée).

 

  • Chúng tôi quản lý chất lượng và tính xác thực của các thành phần tự nhiên được sử dụng suốt quá trình sản xuất, từ lúc trồng trọt đến khi chưng cất.

 

  • Sự gìn giữ nền văn hóa có nguy cơ bị mai một cũng là một trong những ưu tiên của chúng tôi. Khi một loài cây nào đó bị khai thác quá mức, chúng tôi lựa chọn tự trồng trọt nhằm đáp ứng cho mục đích sử dụng hơn là chỉ thu hoạch từ môi trường tự nhiên có sẵn.

 

  • Chúng tôi làm việc chặt chẽ với Cục Nông nghiệp và Vườn quốc gia tự nhiên để khôi phục lại những loài cây trồng từ lâu bị lãng quên, trong đó có cây Almond – Hạnh nhân vùng Provence.

 

  • Một khi nguồn gốc thành phần được đảm bảo, phòng thí nghiệm thuộc bộ phận Tìm kiếm & Phát triển sẽ kiểm tra hiệu quả của các chiết xuất.

 

  • Chính sách của L’OCCITANE trong việc tổng hợp và nghiên cứu các thành phần chiếm một vị trí ưu tiên trong quá trình phát triển bền vững, với việc tôn trọng cả sức khỏe con người và thiên nhiên