Our Values

 
Giá trị

Kể từ khi L’OCCITANE được thành lập, L’OCCITANE đã luôn nuôi dưỡng những giá trị: tính xác thực, tôn trọng v&agrav...
 
Xác thực

Với bất kỳ sản phẩm nào , luôn luôn là một câu chuyện có thật. Đằng sau mỗi chai L'Occitane là một nguồn gốc đượ c xác nhận r&...
 
Tôn trọng

Tại L'Occitane, chúng tôi luôn cam kết hạn chế các tác động từ các họat động cũng như  các sản phẩm của chúng tôi ...
 
Cảm quan

Sản phẩm làm đẹp hiệu quả của chúng tôi là sự kết hợp truyền thống, tự nhiên và quá trình nghiên cứu. Nhưng các ...