Không ngừng cải tiến

Như bất cứ tổ chức xã hội nào, L’OCCITANE không thể nào hoàn hảo. Tuy nhiên chúng tôi luôn tiếp tục nỗ lực để tự cải thiện mình, mở rộng hơn trên toàn cầu và luôn cố gắng mang lại sự thoải mái cho các khách hàng, nhân viên cũng như toàn thế giới xung quanh theo nghĩa rộng. Trong khuôn khổ đó, sự sáng lập của Hiệp hội L’OCCITANE năm 2006 góp phần củng cố và thúc đẩy những cố gắng của nhãn hiệu trong hơn 30 năm qua.