Hiệp hội L'OCCITANE

Năm 2006, Hiệp hội L’OCCITANE được thành lập với 3 mục tiêu chính:

 

  • Hỗ trợ các tổ chức người khuyết tật, tại Pháp và nước ngoài
  • Bảo vệ và gìn giữ các giá trị thiên nhiên vùng Provence
  • Hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế giúp đỡ những người phụ nữ tại các thành phố đang phát triển

Trong khuôn khổ đó, Hiệp hội sẽ tổ chức những hoạt động giúp thúc đẩy, hỗ trợ, thực hiện và phát triển các dự án như:

  • Mang lại cuộc sống tốt hơn cho những người khuyết tật. giúp đỡ họ dạy nghề, đào tạo và chữa bệnh.
  • Giúp những người phụ nữ trở nên độc lập trong dự án phát triển kinh tế tại các thành phố đang phát triển
  • Hỗ trợ các hoạt động góp phần gìn giữ nét đẹp thiên nhiên hoang dã vùng Provence

 

Xem thêm chi tiết về Hiệp hội L’OCCITANE tại website foundation.loccitane.com