Cam kết của chúng tôi

Kể từ khi được thành lập năm 1976, L’OCCITANE luôn giữ vững những giá trị đơn giản: sự đích thực, sự tôn trọng, giác quan và không ngừng cải tiến. Điều đó còn hơn cả triết lý: đó là một lời cam kết mà hàng năm đều được thể hiện qua những hành động cụ thể.

Từng hành động và lựa chọn của chúng tôi được chỉ dẫn bởi 2 ước muốn: gìn giữ và lưu truyền. Đó cũng là ý nghĩa để nhãn hiệu của chúng tôi tồn tại và phát triển.