Công thức cơ bản

“Một trong những thiên hướng của L’OCCITANE là bảo vệ vùng đất phương Nam. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi thu hoạch các thành phần hữu cơ từ những người nông dân. Trong các sản phẩm của chúng tôi, các thành phần đều đa số là hữu cơ.

 

Từ 2005, chúng tôi đã tạo ra 100% sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ và ECOCERT: hoàn toàn tự nhiên, tôn trọng thiên nhiên và môi trường, hiệu quả chăm sóc da xác thực.

Trong quá trình nghiên cứu,  chúng tôi đều tạo ra những sản phẩm làm đẹp hữu cơ từ những vùng đất thân thiện với môi trường.Công thức cơ bản


“Một trong những thiên hướng của L’OCCITANE là bảo vệ vùng đất phương Nam. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi thu hoạch các thành phần hữu cơ từ những người nông dân. Trong các sản phẩm của chúng tôi, các thành phần đều đa số là hữu cơ.

 

Từ 2005, chúng tôi đã tạo ra 100% sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ và ECOCERT: hoàn toàn tự nhiên, tôn trọng thiên nhiên và môi trường, hiệu quả chăm sóc da xác thực.

Trong quá trình nghiên cứu,  chúng tôi đều tạo ra những sản phẩm làm đẹp hữu cơ từ những vùng đất thân thiện với môi trường.