Parkson VietTower

198 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa - Hà Nội.
70000 Hà Nội

Opening hours

Thứ 2 : 9:30-10:00
Thứ 3 : 9:30-10:00
Thứ 4 : 9:30-10:00
Thứ 5 : 9:30-10:00
Thứ 6 : 9:30-10:00
Thứ 7 : 9:30-10:00
Chủ nhật : 9:30-10:00

Where to find us

Print