Địa điểm cửa hàng PARKSON HUNGVUONG

ĐỊA CHỈ

PARKSON HUNGVUONG
126 Hùng Vương, Quận 5 - 70000 Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI

08 2222 0243

Giờ mở cửa

Thứ 2 : 9:30-10:00
Thứ 3 : 9:30-10:00
Thứ 4 : 9:30-10:00
Thứ 5 : 9:30-10:00
Thứ 6 : 9:30-10:00
Thứ 7 : 9:30-10:00
Chủ nhật : 9:30-10:00