Bao bì

 
Quan niệm

Những yêu cầu cần thiết của bao bì sản phẩm không hẳn phải tương thích với những quan tâm về môi trường. L’OCCITANE quyết định tuân theo những hướng dẫn nghiêm ngặt, với mục tiêu ...
 
Tái chế sản phẩm

Một số sản phẩm của chúng tôi là 100% có thể tái chế, nhưng đối với hầu hết trong số đó, bạn sẽ phải phân lọai giữa các phần ...