Địa chỉ cửa hàng ở Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

 

Quận 1 - Diamond Plaza 34  đường Lê Duẩn.

ĐT: 08-3824 7001

10:00 - 22:00

 

Quận 1 - Parkson Saigon Tourist  45Bis đướng Lê Thánh Tôn.

ĐT: 08-3824 3534

10:00 - 22:00

 

Quận 5 - Parkson Hùng Vương 126 đường Hùng Vương

ĐT: 08-2222 0243

10:00 - 22:00

 

Quận 1 – Takashimaya 65 đường Lê Lợi

ĐT: 08-66815291

10:00 - 22:00

 

Quận Tân Bình – Parkson C&T 60A đường Trường Sơn

ĐT: 08-6297 1779

10:00 - 22:00

Quận 2 - Parkson Cantavil - Xa lộ Hà Nội
Phone: 08-6682 5318
10:00 - 22:00