Địa chỉ cửa hàng ở Hải Phòng

Hải Phòng

Parkson TD Plaza Lot 1/20A đường Lê Hồng Phong

ĐT: 031-3852575

11:00 - 22:00